Hľadaný výraz: Mk 11,18-19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Keď to počuli veľkňazi a zákonníci, hľadali spôsob, ako ho zabiť. Báli sa ho, lebo všetok ľud obdivoval jeho učenie. 19 A keď sa zvečerilo, odišli z mesta.

1

mail   print   facebook   twitter