Hľadaný výraz: Mk 11,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 A učil ich: „Nie je napísané: »Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy«? A vy ste z neho urobili lotrovský pelech.“

1

mail   print   facebook   twitter