Hľadaný výraz: Mk 11,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Tak vošiel do Jeruzalema, do chrámu. Všetko si popozeral a odišiel s Dvanástimi do Betánie, lebo už bol večer.

1

mail   print   facebook   twitter