Hľadaný výraz: Mk 10,7-8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke 8 a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo.

1

mail   print   facebook   twitter