Hľadaný výraz: Mk 10,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu.

1

mail   print   facebook   twitter