Hľadaný výraz: Mk 10,51, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
51 Ježiš mu povedal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Slepec mu odpovedal: „Rabboni, aby som videl!“

1

mail   print   facebook   twitter