Hľadaný výraz: Mk 10,46, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
46 Prišli do Jericha. A keď so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom z Jericha odchádzal, pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral.

1

mail   print   facebook   twitter