Hľadaný výraz: Mk 10,38, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
38 Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený?“

1

mail   print   facebook   twitter