Hľadaný výraz: Mk 10,32, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
32 Boli na ceste a vystupovali do Jeruzalema. Ježiš išiel pred nimi a oni tŕpli a so strachom išli za ním. Opäť vzal k sebe Dvanástich a začal im hovoriť, čo ho očakáva:

1

mail   print   facebook   twitter