Hľadaný výraz: Mk 10,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“

1

mail   print   facebook   twitter