Hľadaný výraz: Mk 10,28-31, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 Tu sa ozval Peter: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“ 29 Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, alebo deti, alebo polia, 30 aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život. 31 A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.“

1

mail   print   facebook   twitter