Hľadaný výraz: Mk 1,7-8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. 8 Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“

1

mail   print   facebook   twitter