Hľadaný výraz: Mk 1,29-31, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
29 Len čo vyšli zo synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. 30 Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. 31 Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala.

1

mail   print   facebook   twitter