Hľadaný výraz: Mk 1,21-22; Lk 4,31-32, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 2
21 Prišli do Kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil. 22 I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.

31 Zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Po sobotách ich učil 32 a oni žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo malo moc.

1

mail   print   facebook   twitter