Hľadaný výraz: Mk 1,21-22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Prišli do Kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil. 22 I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.

1

mail   print   facebook   twitter