Hľadaný výraz: Mk 1,14-15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. 15 Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

1

mail   print   facebook   twitter