Hľadaný výraz: Mk 1,12-13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 A hneď ho Duch hnal na púšť. 13 Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.

1

mail   print   facebook   twitter