Hľadaný výraz: Mk 9,43-48, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
43 Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, utni ji; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačen, než abys šel s oběma rukama do pekla, do ohně neuhasitelného. 44 --- 45 A svádí-li tě k hříchu noha, utni ji; je lépe pro tebe, vejdeš-li do života chromý, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla. 46 --- 47 A jestliže tě svádí oko, vyloupni je; je lépe pro tebe, vejdeš-li do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, 48 'kde jejich červ neumírá a oheň nehasne.'

1

mail   print   facebook   twitter