Hľadaný výraz: Mk 3,28-30, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
28 Ameň vám hovorím, že všetky hriechy budú odpustené ľudským synom i všetky rúhania, ktorýmikoľvek by sa rúhali; 29 ale ten, kto by sa rúhal Svätému Duchu, nemá odpustenia na veky, ale je vinný večného súdu. 30 Lebo hovorili: Má nečistého ducha.

1

mail   print   facebook   twitter