Hľadaný výraz: Mk 16,12-13, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
12 Potom zjavil sa v inej podobe dvom z nich na prechádzke, keď išli do poľa. 13 Aj títo šli oznámiť to ostatným; ale ani im neuverili.

1

mail   print   facebook   twitter