Hľadaný výraz: Mk 13,33-37, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
33 Hľaďte, bdejte a modlite sa, lebo neviete, kedy bude ten čas. 34 Syn človeka je ako človek, ktorý ďaleko odcestoval opustiac svoj dom a dajúc svojim sluhom splnomocnenie a určiac každému jeho prácu a vrátnemu prikázal, aby bdel. 35 A tak bdejte, lebo neviete, kedy prijde pán domu, či večer či o polnoci, či keď spieva kohút a či ráno, 36 aby prijdúc znenazdania nenašiel vás spať. 37 A čo vám hovorím, všetkým hovorím - bdejte!

1

mail   print   facebook   twitter