Hľadaný výraz: Mk 1,44, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
44 ויאמר אליו ראה אל תספר דבר לאיש כי אם לך הראה אל הכהן והקרב על טהרתך את אשר צוה משה לעדות להם׃

1

mail   print   facebook   twitter