Hľadaný výraz: Mk 1,44, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
44 Nehovor o tom nikomu. Ale choď, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očistenie, čo nariadil Mojžiš, na svedectvo ľuďom.

1

mail   print   facebook   twitter