Hľadaný výraz: Mk 1,44, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
44 A řekl mu: Viziž, abys nižádnému nic nepravil. Ale jdi, ukaž se knězi, a obětuj za očištění své to, což přikázal Mojžíš, na svědectví jim.

1

mail   print   facebook   twitter