Hľadaný výraz: Mk 1,44, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
44 a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš - im na svedectvo.“

1

mail   print   facebook   twitter