Hľadaný výraz: Mich 1,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Ohoľ sa a ostrihaj pre svojich rozkošných synov, rozšír si plešinu ako sup, lebo sa odsťahujú od teba.

1

mail   print   facebook   twitter