Hľadaný výraz: Mal 1,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Keby bol niekto z vás, kto by zavrel bránu, aby ste nezapaľovali môj oltár nadarmo! Nemám vo vás zaľúbenie - hovorí Pán zástupov, a neprijmem obetu z vašich rúk.

1

mail   print   facebook   twitter