Hľadaný výraz: Lv 6,19-23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Pán hovoril Mojžišovi: 20 „Toto je obeta Árona a jeho synov, ktorú prinesú v deň svojho posvätenia: desatina efy jemnej múky ako pravidelná potravinová obeta - polovica na ráno a druhá polovica na večer. 21 Bude zapravená s olejom na platni; prinesieš ju pomiešanú a obetuješ ju na kúsky upečenú ako potravinovú obetu príjemnej vône Pánovi. 22 Kňaz, ktorý bude z jeho synov pomazaný na jeho miesto, podá ju Pánovi podľa večne platného ustanovenia. Spáli sa celá, 23 lebo každá kňazova potravinová obeta sa spáli celá, nesmie sa jesť.“

1

mail   print   facebook   twitter