Hľadaný výraz: Lv 24,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Vezmi jemnú múku a upeč z nej dvanásť chlebov! Dve desatiny efy pripadnú na jeden chlieb.

1

mail   print   facebook   twitter