Hľadaný výraz: Lv 22,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 „Keď sa ti uliahne teľa, baránok alebo kozľa, sedem dní bude pod svojou materou a po ôsmich dňoch, aj neskoršie, prijme sa so záľubou na zápalnú obetu Pánovi.

1

mail   print   facebook   twitter