Hľadaný výraz: Lv 21,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pán vravel Mojžišovi: „Hovor kňazom, Áronovým synom, a povedz im: Nepoškvrňte sa mŕtvolou niektorého súkmeňovca,

1

mail   print   facebook   twitter