Hľadaný výraz: Lv 2,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Každý obetný dar potravinovej obety posolíš soľou a nikdy nesmie chybovať soľ zmluvy s tvojím Bohom pri tvojich potravinových obetách. Každú svoju obetu budeš prinášať so soľou.

1

mail   print   facebook   twitter