Hľadaný výraz: Lv 19,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Neobracajte sa k modlám a nerobte si liatych bohov! Ja, Pán, som váš Boh!

1

mail   print   facebook   twitter