Hľadaný výraz: Lv 19,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Nech sa každý bojí svojej matky a svojho otca a zachovávajte moje soboty. Ja, Pán, som váš Boh!

1

mail   print   facebook   twitter