Hľadaný výraz: Lv 19,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Nekradnite, neluhajte a neklamte jeden druhého!

1

mail   print   facebook   twitter