Hľadaný výraz: Lv 14,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Na ôsmy deň vezme dva bezchybné baránky a jednu bezchybnú jalovičku, tri desatiny (efy) jemnej, s olejom pomiešanej múky a log oleja na potravinovú obetu.

1

mail   print   facebook   twitter