Hľadaný výraz: Lv 4,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Ak zhreší knieža a ak z nevedomosti prekročí niektorý z príkazov Pána, svojho Boha, a pritiahne na seba vinu,

1

mail   print   facebook   twitter