Hľadaný výraz: Lk 9,49-50, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
49 Vtedy povedal Ján: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“ 50 Ježiš mu vravel: „Nebráňte mu, lebo kto nie je proti vám, je za vás!“

1

mail   print   facebook   twitter