Hľadaný výraz: Lk 9,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“

1

mail   print   facebook   twitter