Hľadaný výraz: Lk 9,2-5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. 3 A povedal im: „Na cestu si neberte nič: ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte. 4 Keď vojdete do niektorého domu, ostaňte tam a odtiaľ vychádzajte. 5 Ale keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“

1

mail   print   facebook   twitter