Hľadaný výraz: Lk 9,18-21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Keď sa raz osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“ 19 Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ 20 „A vy ma za koho pokladáte?“ opýtal sa ich. Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“ 21 Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať,

1

mail   print   facebook   twitter