Hľadaný výraz: Lk 9,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy.

1

mail   print   facebook   twitter