Hľadaný výraz: Lk 8,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 On im povedal: „Vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným hovorím len v podobenstvách, aby hľadeli, ale nevideli, aby počúvali, ale nechápali.

1

mail   print   facebook   twitter