Hľadaný výraz: Lk 6,38;, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
38 Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“

1

mail   print   facebook   twitter