Hľadaný výraz: Lk 6,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!

1

mail   print   facebook   twitter