Hľadaný výraz: Lk 6,27-28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, 28 žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!

1

mail   print   facebook   twitter