Hľadaný výraz: Lk 4,38-39, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
38 Keď vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu. 39 Postavil sa nad ňu, rozkázal horúčke a tá ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ich.

1

mail   print   facebook   twitter