Hľadaný výraz: Lk 4,18-19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu 19 a ohlásiť Pánov milostivý rok.“

1

mail   print   facebook   twitter