Hľadaný výraz: Lk 4,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji.

1

mail   print   facebook   twitter