Hľadaný výraz: Lk 3,21-22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo, 22 zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“

1

mail   print   facebook   twitter